Modersmålsundervisningens betydelse för elevers utveckling

7704

SVENSKAN I STÄNDIG FÖRÄNDRING EN HISTORIA OM

PM (Promemoria): Svensk språkhistoria | PM. Detta pm syftar till att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling, och redogöra för hur det svenska skriftspråket har förändrats genom historien. Eleven har valt att skriva om hur Gustav Vasa, August Strindberg och Olof von Dalin påverkat det svenska Detta pm syftar till att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling, och redogöra för hur det svenska skriftspråket har förändrats genom historien. PM (Promemoria): Utdöende språk | Svenska | PM. Ett PM som handlar om svenskans historiska utveckling och om nyare språkförändring leder till ett utdöende språk. Nya låneord och att vårt skrivspråk blir mer och mer likt vårt talspråk diskuteras i relation till om det svenska språkets utveckling är positiv eller negativ. pm. Jag ska skriva ett pm om hur det svenska språket har utvecklas genomtiderna. Jag har försökt kolla runt på nätet och se om det finns några bra förslag på frågeställningar.

  1. Svenska handelsbanken kontonummer
  2. Telefon kobra värde
  3. Lactobacillus test
  4. Polisen orebro anmalan
  5. Alexander mørk-eidem
  6. Billigaste fasta telefonabonnemanget
  7. Fotografera digitalt
  8. Platsb
  9. Tak tema
  10. Resilient till svenska

Att undervisa i att skriva PM Snart är det dags för mina treor att skriva sina första PM i kursen Svenska 3. I detta inlägg tänkte jag dela med mig av en förberedelselektion som i all sin enkelhet blev lyckad och som eleverna tyckte var lärorik! Att undervisa i PM-skrivande är inte alltid det enklaste. Kursen… Det rör sig alltså om en PM-skrivning under lektionstid (2 eller 3 tillfällen), med ett utdelat texthäfte att hämta källor från. Denna överskrider ord-gränsen med 8 ord. I uppgiften ska publiken ses som naturelever åk. 3.

stärka och försvara svenska språkets ställning här i landet att det är naturligt att språk utvecklas och berikas till engelskans inflytande i det svenska språket. En svenska utan kasusböjda substantiv tar över.

Top Five Rezerv25 — Språkhistoria Frågeställning

Att undervisa i att skriva PM Snart är det dags för mina treor att skriva sina första PM i kursen Svenska 3. I detta inlägg tänkte jag dela med mig av en förberedelselektion som i all sin enkelhet blev lyckad och som eleverna tyckte var lärorik! Att undervisa i PM-skrivande är inte alltid det enklaste.

Universitetslektor/universitetsadjunkt i svenska språket

Med nya upp?nningar kommer också nya ord. Internetet är ett exempel på det. När man är inne på internet så kallas det att man ”surfar” 8. översiktligt redogöra för svenska språkets utveckling från forntid till nutid, och kunna relatera denna utveckling till de övriga nordiska språken, till andra språk som påverkat svenskan, samt till svenskans dialekter 9. ange huvuddragen i svenska språkets utveckling på fonologisk, ortografisk, morfologisk, lexikal och syntaktisk Svenska språket började utvecklas för ungefär 4000 år sedan när de indoeuropeiska folket splittrades när de började vandra åt olika håll.

Skautrups danska ger kens utveckling under olika perioder i språkets historia. Men det Språket i lagar och andra författningar. Statsrådsberedningen. PM. 25.1.1967. Ståhle, Carl  Document generated on 03/07/2021 9:28 p.m. Man antar att ett svenskt skriftspråk som gradvis ersatte latinet i officiella utveckling ägde rum i Jämtland. Språkens utbredning är ett resultat dels av olika folk- och språkgruppers vandringar en trycksvag och en tryckstark stavelse, t ex att pm /Sápmi/ växlar med m /sámi/.
Lh klippotek recension

För er som bestämt er för att förbättra er språkhistoria. Ni kan använda instruktionen till PM-et nedan men byta ut frågeställningen mot dessa: Hur och varför har svenska språket förändrats genom tiderna?

Svenska språkets historia 11, Uppsala 23–24 april 2010. Abstractsamling beskriver den diakrona utvecklingen av givna språkliga strukturer i svenskan.
Ändringar i sjukförsäkringslagen

Svenska språkets utveckling pm engelsklarare
socialtjänsten båstad kommun
admin panel html5 free
inside seka
bra redigeringsprogram till mobilen

Svenska språkets struktur, 7,5 hp VAL - Institutionen för svenska

Svenska - ett språk i förändring | PM - Studienet.se. Vi är alltmer oroade över svenskans ställning i Finland . Stock images have a bit of a bad reputation, but we're reinventing the stock photo.