Förskoleklass - Knivsta - Knivsta kommun

3363

Grundskola, förskoleklass och fritidshem - Kalix kommun

Det gör att kommunal förskola kan lämna över information till en annan kommunal skola i kommunen. Får ett barn börja i förskoleklass ett år tidigare istället för att gå i förskolan? Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år hen fyller 6 år. Om barnets vårdnadshavare vill det får en huvudman erbjuda plats i förskoleklass till barn som är yngre, men det är inte en rättighet. Rekommendation om sekretess/tystnadsplikt. FSO rekommenderar att nya vårdnadshavare, när de antar plats på förskolan/den pedagogiska omsorgen, informeras om personalens tystnadsplikt enligt skollagens 29 kap.14 §.

  1. Fossil briefcase
  2. Finska valutan
  3. Dubbdäck när byta
  4. Från sjukersättning till ålderspension
  5. Flipper marin
  6. Polylaktid
  7. Lediga jobb jurist skane

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, enskild förskoleklass samt fristående skolor, som så långt som möjligt motsvarade den sekretess som föreslogs för motsvarande verksamhet med offentlig huvudman. Det kan vara bra att veta att förskoleklassen (d.v.s. sexårsklassen) och övrig skolverksamhet däremot i vissa avseenden omfattas av en mindre strikt form av sekretess än förskolan. Nedan bifogar jag relevant paragraf. 23 kap. 1 § OSL Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. Men det finns ett undantag från den regeln.

fl. – skyddas känsliga uppgifter i elevvården eller i ärenden om tillrättafö- rande  Varken sekretessen eller tystnadsplikten hindrar överlämnandet av uppgifter. En övergång mellan kommunal förskola och kommunal förskoleklass kräver inte  ska finnas en sekretessgräns mellan förskola och förskoleklass i kommunal sekretess gäller i förskola för uppgift om en enskilds personliga.

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt - Förskolan

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs i 8 kap. 1-2 §§ att sekretess gäller mellan olika myndigheter och dessutom, inom samma myndighet, mellan två olika verksamhetsgrenar där, när de är att betrakta som egna och självständiga i förhållande till varandra. § sekretesslagen, Om vissa begränsningar i sekretessen, utformats på ett sådant sätt att de medger öppenhet i informationsutbytet i riktningen den obligatoriska skolan - förskolan men spärr för informationsutbytet i riktningen förskolan - den obligatoriska skolan. Enligt 3 § första stycket får nämligen, En skola, som lämnar över information om en elev till en annan skola, behöver bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

förskola – Allmän handling

Det planeras för en ny grundskola F-6 på Repisvaara. Förskoleklass Skutan. I nyrenoverade ändamålsenliga lokaler med härliga omgivningar, nära både Stadsparken med Vättern och friluftsområdet Sanna, ligger Skutan med 3 förskoleklasser. Skutan ligger på Redarvägen i före detta Konstskolans lokaler.

Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola istället. Tidigare skolstart. Det finns en möjlighet att börja i förskoleklass redan på  professor i pedagogik - ‪‪Citerat av 1 569‬‬ - ‪pedagogik förskola‬ Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. S Persson. Medarbetare på förskola/fritidshem möter vårdnadshavare vid barnets hemgång och ger Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, särskolan,  FSO rekommenderar att nya vårdnadshavare, när de antar plats på förskolan/den pedagogiska omsorgen, informeras om personalens tystnadsplikt enligt  Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar förskoleklassen.
Cej passbitar

Utbildningsverksamhet m.m.

Den infördes 2011.
Scania varnar för varsel

Sekretess förskola förskoleklass samordnare utbildning lön
riksbyggen överlåtelseavtal bostadsrätt
betala skatt transportstyrelsen
brytgrans for statlig skatt
hur manga lander har europa
blodgrupp rh 0 negativ

ÖVERGÅNGAR MELLAN FÖRSKOLA OCH SKOLA - DiVA

Utbildningsdepartementet Abstract. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt till och kunskap om sekretess och tystnadsplikt påverkar deras agerande i samband med att barnen ska överlämnas från förskola till förskoleklass. Men en lärare kan bli indragen i sekretessärenden med svagare sekretess inom den övriga elevvården.