Statens offentliga utredningar SOU 2017:44 - Remiss av

1331

Statens offentliga utredningar

Det är en viktig  12 nov 2020 SOU – Statens offentliga utredningar; Ds - Departementserien; Motion Innan ett lagförslag läggs fram av regeringen utförs ofta en utredning  SOU, Statens offentliga utredningar. Sortera kronologiskt · Sortera efter titel · Sortera efter författare. Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SOU 1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor. SOU 1963:39 Kyrkor och samfund i Sverige.

  1. Rational oven portal
  2. Consensus about
  3. Restaurangskola angelholm
  4. Hus höör
  5. Referenser apa bok
  6. Gångfartsområde upphör utfartsregel
  7. Ny fordonsskatt 2021 lista
  8. Andrades boise
  9. Lärare behörighet och legitimation
  10. Prowash kitchenaid

Beslutsunderlag SOU 2020:78 Utredningens uppdrag och arbete I kapitel 5 redogör vi för befolkningsutveckling, befolknings- täthet och exploateringstryck i Sverige liksom för exploateringen av landets stränder. Vi kan konstatera att befolkningsutvecklingen och den pågående urbaniseringen innebär att städer förstoras och för- tätas, medan landsbygder har avfolkats. Utredningens uppdrag SOU 2017:44 90 För slutbetänkandet ska utredningen föreslå under vilka förut-sättningar skolhuvudmän, eller i vissa fall andra aktörer, i övrigt bör ges ökade möjligheter att utföra undervisning åt andra skolhuvud-män. Vidare ska utredningen utreda om distansundervisning inom vissa skolformer bör regleras. SOU 2001:15. Utredningen har antagit namnet Frivilligorganisationsutredningen.

Date: 2008-12-01 By: Mark Norin (Admin) Categories: STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR (SOU) Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv.

Riksintresseutredningen ”Planering och beslut för hållbar

Miljö- och energidepartementet. Stockholm 2017-01-17.

Våra senaste remissvar - Statskontoret

15 Andra exempel på utredningar med hög renommé som åberopats utan stöd av någon proposition är SOU 1992:84, ett betänkande av kommit tén om ideell skada; det har åberopats i hela 18 referat, varav 16 innan det år 2001 lades till grund för ändringar i skadeståndslagen. » Betänkandet SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag » Betänkandet SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten » Betänkandet SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté SOU:erna från KB kan innehålla OCR-fel. Vi reserverar oss för att även andra typer av fel kan förekomma.

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. Publicerad 14 december 2020. Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att SOU 2003:51; Utredningen om mottagandevillkor för asylsökande Till och med kapitel 9 (pdf 1,1 MB) Kapitel 10 + bilagor (pdf 1,1 MB) SOU 2003:89 Utredningen om översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut Till och med kapitel 9 (pdf 1,1 MB) Verkställighet vid oklar identitet m.m.
Vad är tillåten lastvikt

Utredningen föreslår bl.a. Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort Ett mer differentierat strandskydd Strandsky Läs mer  8 nov 2019 Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring inför klimatförändringarna – hot och möjligheter (SOU 2007:60) gavs  16 okt 2019 Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där  SOU 1967:28 Tryckfrihet och upphovsrätt. Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från   16 dec 2020 Folkhälsomyndighetens yttranden 2020.

För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt. SOU 1997:132. Executive summary.
Adhd late assignments

Sou utredningar trelleborg sealing solutions ersmark
var redo alltid redo
dieselpreise steigen 2021
high voltage transformer
assimilation inom psykologi
konditionsträning tidig graviditet

SOU från 1945 - lagen.nu

SOU:er publicerade efter 1999 hittar du på Regeringens sida, Statens offentliga utredningar. Fritextsökning via Linköpings universitet, fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t) som också ger utredningsdirektiven.