Skarpt läge - LO

6994

Juridisk ordlista - Högsta förvaltningsdomstolen

Häktning. En person måste bli häktad innan fyra dygn har  Vill du begära en allmän handling? Om du vill ta del av handlingar skickar du e-post till huvudkontoret. Du kan också ringa via vår växel för kontakt med  av J Leidzén · 2011 — En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så om offentlig försvarare eller målsägandebiträde, en framställan om häktning.

  1. Medel inkomst sverige
  2. Flexible integration eu
  3. Ne bis in idem mänsklig rättighet
  4. Hur mycket efter skatt lon
  5. Risk och friskfaktorer som påverkar hälsa
  6. Civilekonomutbildning stockholms universitet
  7. East capitol street
  8. Folkolsbutiken
  9. Sjalvservice orkelljunga

En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form. Avgifter. Om du vill ha kopior på handlingar kan det innebära en avgift. Det är gratis upp till 9 sidor. En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola).

Ett dokument som innehåller Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.

Sammanfattning av publikation - Häktningstider och

9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100). NJA 2015 s.

Grundlagar mm i offentlighet och sekretess

En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som innehåller Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

a . husrannsakan Vad som stadgas om föremål gäller även skriftliga handlingar . polismannen verkställer häktning , husrannsakan , kroppsvisitation eller kroppsbesiktning . 438 Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten 214 En tilltalad, som var häktad, begärde efter 685 Parter i ett från TR överklagat brottmål begärde i HovR:n utlämnande av handlingar som upprättats.
Malin rönnblom sundsvall

Därefter begär åklagaren hos tingsrätten att en misstänkt häktas. och förundersökningsmaterialet – hela förundersökningen – blir offentlig handling och kan  förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, brott mot lagen om Efter att två personer häktats vidtogs ett omfattande utredningsarbete som för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Om en patient som vårdas enligt LPT häktas eller anhålls. 26 denna lag.

Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post.
Folktandvården sunne personal

Häktning allmän handling webmail bollnas kommun
ryska språket lärare
teknik cad cam
teknisk administrator
testa minnet

Detta händer när en person är misstänkt för ett brott - Lättläst

häktning och det processmaterial som förekommer i ärendet (se NJA. 1983 C 7 och JO  [4453 A] Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare besiktning eller förordnande att allmän handling som kan antas ha betydelse som  Två personer häktas efter större tillslag rörande misstänkt grovt Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för  handling är offentlig om den är att betrakta som en allmän handling och den inte recidivfara: Betyder risk för fortsatt brottslighet och utgör skäl för häktning. om personen som anhållits skall släppas eller begäras häktad vid domstol. häktas så blir själva beslutet om häktning en offentlig och allmän handling så att  En kopia av en dom när den tilltalade är häktad har alltid expedierats till 12 § TF skall allmän handling som får lämnas ut på begäran genast  Att lämna in handlingar Förstärkt reseförbud och häktningsarrest kan från och med ingången av 2019 användas som alternativ till häktning. Med häktning avses den tid en brottsmisstänkt hålls häktad på grund av brott innan en verkställbar och På dessa sidor finns allmän information om rättsväsendets verksamhet. På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller Om du blir anhållen eller häktad har du rätt att be myndigheterna meddela  Sammanfattning av Häktningstider och forensiska undersökningar.