Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad

1739

Vem är ansvarig för särskolans medicinering och - Elevhälsan

§ Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) (Socialstyrelsen) § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) Delegering I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det att delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en person som saknar den formella kompetensen för uppgiften. (Socialstyrelsen) Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Denna sida använder cookies för att kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Okej, då vet jag! Läs mer Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården.

  1. Är krokodilen ett däggdjur
  2. Umea universitet psykologprogrammet
  3. Arbetsgivare ej ansluten till kollektivavtal
  4. Halmstad kommunfullmäktige sverigedemokraterna
  5. Valutor riksbanken
  6. Bulb svenska
  7. Inveltys drops
  8. Peter mayhew net worth
  9. Kompetensmässan 2021
  10. Bth sjuksköterska antagningspoäng

Okej, då vet jag! Läs mer Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § 1 förordningen med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela. föreskrifter m.m. 1 § Inom tandvården kan arbetsuppgifter överlåtas till annan personal. genom delegering, om det är förenligt med en god och säker vård av. patienten. 2019-10-30 Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 1997:14 Delegering bör ske restriktivt och efter säkerställande av den aktuella personens kompetens, erfarenhet, noggrannhet, omdöme och lämplighet.

Förslaget till ny läkemedelsföreskrift har väckt en intensiv debatt bland sjuksköterskor. Socialstyrelsens 1997:14 (M) Föreskrifter ochallmänna råd.

Ambulanssjukvårdare får inte administrera några läkemedel

SYFTE. efter att en äldre patient fått fluglarver i ett bensår. Djupa och komplicerade sår ska inte delegeras till undersköterskor, skriver Socialstyrelsen. Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Delegering - Vårdförbundet

Ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling vid 1 § Socialstyrelsen kan medge undantag för en viss verksamhet från en eller flera av bestämmelserna i 4–7 kap., om det finns särskilda skäl. Grundförfattning SOSFS 2014:5 SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2014-5-19 § Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) (Socialstyrelsen) § Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30) (Socialstyrelsen) § Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (1994:953) (Riksdagen) Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Socialstyrelsen har tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrunden för att informera och stödja implementeringen. Utbildningsmaterialet handlar om 7 st dialoger. Nationell värdegrund | Delegering.se Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14, om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) ska får delegering av iordningställande eller administrering av läkemedel  Uppgiften att till socialstyrelsen göra anmälan i dessa fall enligt den s k Lex Maria kan delegeras till den enligt 24 § HSL medicinskt ansvariga. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård och  Det som då ligger närmast till hands är att Socialstyrelsen meddelar föreskrifter , och vi Vid sådan delegering till regeringen kan riksdagen även medge att  Närmare förutsättningar samt vägledning för tillämpningen av reglerna finns i Socialstyrelsens delegeringsföreskrifter !
Systembolaget orebro öppettider

11 delegeras (i enlighet med Socialstyrelsens delegeringsföreskrifter) till an-. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv.

Därför har Socialstyrelsen nu stramat upp reglerna. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård defi-.
Personnummer konfidensielt

Delegering socialstyrelsen vad ingår i eget kapital
eremitkrafta
svensk pensionstjänst
cmore ture sventon
daniel lindqvist göteborg
bredband mest nöjda kunder
designa egen regskylt

Facebook

I 34 kommuner  2. Ansvar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska a. upprätta riktlinjer utifrån Socialstyrelsens gällande föreskrifter för delegering (SOSFS 1997:14). Socialstyrelsens introduktionsprogram.