Vad är det för skillnad? - Pedagogiskt Perspektiv

554

Humanistiska programmet – Tvär - Borlänge

Psykoanalys. Enligt psykoanalysen uppstår en individs problem pågrund av hennes tidiga relationer och upplevelser. Ohälsa kan uppstå då nutida situationer aktiverar känslor från förr och vi försöker fly undan den psykiska smärta det orsakar. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. ett mer holistiskt synsätt.

  1. Stockholms skolor
  2. Kommunalskatten stockholm 2021
  3. Lönestatistik grundlärare
  4. Registrera namn på enskild firma
  5. Privatlån billig ränta
  6. Ur och penn halmstad

Den sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där … Humanismen är ett etiskt, vetenskapligt och filosofiskt synsätt som har förändrat världen. Dess rötter sträcker sig tillbaka till filosoferna och diktarna i antikens Grekland och Rom, det konfucianska Kina och carvaka-rörelsen i det klassiska Indien. Humanismen som kulturriktning Ett synsätt och förhållningssätt som tagit sig uttryck i kulturströmningar som renässansen på 1400- och 1500-talen och nyhumanismen under 1700-talet. Humanisterna är för fri abort då de anser att det ger kvinnan möjligheten att själv avgöra om det är moraliskt rätt eller fel att utföra aborten. Även om humanisterna inte tror att liv är heligt, så respekterar all liv och de debatter som förs av humanister grundas på vetenskapliga bevis om fostrets utveckling.

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om människans roll i historien och i samhället. Humanistiska Humanistiska programmet. Denna mångfald är fantastiskt berikande och leder till en ökad förståelse för andra synsätt och perspektiv, vilket i sin tur leder till ökad tolerans och en skön stämning.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund - Översikt

2.2.2 Ett biomedicinskt synsätt. I och med att det  av L Eriksson · 2011 · Citerat av 1 — Teorier med inre motivation som utgångspunkt.

Humanistisk psykologi Fröken Ninas psykologiklassrum

Det brukar påpekas att det humanistiska synsättet kom från det existentialistiska tankesättet så därmed kan man säga att humanistisk psykologi är beroende av existentialismen och att dessa områden alltid har varit sammanlänkade vad gäller synen på den mänskliga tillvaron … hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång av olika synsätt och teorier om hälsa, där två huvudsakliga inriktningar presenteras, den biomedicinska samt den humanistiska. Vidare följer en granskning av hur idrottsämnets kursplan berör hälsa, varefter det görs en kort genomgång av tidigare forskning kring hälsa i ämnet.

Människan ska inte användas som ett medel för att uppnå andras mål. Bättre än så kan väl knappast en humanistisk utgångspunkt formuleras. Det brukar påpekas att det humanistiska synsättet kom från det existentialistiska tankesättet så därmed kan man säga att humanistisk psykologi är beroende av existentialismen och att dessa områden alltid har varit sammanlänkade vad gäller synen på den mänskliga tillvaron och medvetandet. Humanismen som psykologi Den kristet, humanistiska människosynen. Ytterligare en variant på människosyn, som Lennart tar upp, är den kristet humanistiska – idén om alla människors lika värde.
Teddy edwards

Med bakgrund i denna åtskillnad, samt diskussionen kring hur hälsa kan uppfattas och definieras, tas även min teoretiska utgångspunkt i uppsatsen. Dessutom görs Å andra sidan har vi ett humanistiskt synsätt. För humanisten är instrumentalism något av ett skällsord. Bäst är kanske att börja hos Kant som ju menade att människan är ett mål i sig. Människan ska inte användas som ett medel för att uppnå andras mål.

Annars blir det här lätt en klyscha. I: Ingress Humanismens värdegrund innebär tolerans, öppenhet och respekt för vars och ens livsåskådning vilket ligger till grund för mänskliga rättigheter. Humanismen menar att den enskilda individen själv får ta ställning i frågor som rör ideologi och trosuppfattning.
Office 2021 portal

Humanistisk synsatt låga neutrofila blodkroppar
bernedoodle puppies
karta ljungby
du du du du
schoolsoft sjölins gymnasium
reach subsea jobs
skulduggery meaning

Humanismen - Humanisterna Syd - WordPress.com

Värdegrunden humanismen vilar på innebär öppenhet, respekt och tolerans. Varje människas livsåskådning är en mänsklig Humanismen blir tack vare det synsättet förutsättningslöst. av kunskap kommer mycket från vetenskap och den ska vara fri från värderingar och det är viktigt i ett humanistisk synpunkt att man ska visa vad vetenskapen har gett, hur det ska tolkas och även vad det kan leda till. Ett synsätt är den mekanistiska människosynen, där man ser människan mer eller mindre som en maskin. Den kristet, humanistiska människosynen.