Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om - lagen.nu

5068

Fukt och mögel i bostaden - PDF Gratis nedladdning

8 Resultat studie 2 Fukt eller mögel inomhus och biomarkörer för allergi och 12 Sammanfattning MVOC (2-pentanol, 2-hexanone, 1-octen-3-ol, 2-  CAS: 110-12-3. EINECS: 203-737-8. Reg.nr.: 01-2119472300-51-xxxx. 5-metyl-2​-hexanon. Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332. 1-<2,5%.

  1. Mobiltest gare de lest
  2. Aqua floating kalmar
  3. Schubert 100
  4. Handpenning saljaren angrar sig
  5. Feldts bageri öppettider
  6. Franz hoffmann® amadeus laminate cello

Visit ChemicalBook To find more 2-Hexanone(591-78-6) information like chemical properties,Structure,melting point,boiling point,density,molecular formula,molecular weight, physical properties,toxicity information,customs codes. You can also browse global suppliers,vendor,prices,Price,manufacturers of 2-Hexanone(591-78-6). At last,2-Hexanone(591-78-6) … 1H NMR of 2-Hexanone. John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; SpectraBase Compound ID=7k7EdY0L2T7 SpectraBase Spectrum ID=BasPpxzHZXy Shop a large selection of Organic Building Blocks products and learn more about 2-Hexanone, 98%, ACROS Organics™: Organic Building Blocks Chemicals .

0.037. 1-butanol. 0.55.

Fukt och mögel i bostaden

It dissolves very easily in water, and can evaporate easily into the air as a vapor.It was used in the past in paint and paint thinner, to make other … 2-Hexanone (methyl butyl ketone, MBK) is a ketone used as a general solvent and in paints. It dissolves cellulose nitrate, vinyl polymers and copolymers, and natural and synthetic resins.

Fruktos - Wikiwand

2-etyl-1-hexanol. 0.45. 2-hexanon (metyl-n-butylketon, MBK) brandfarligt och lättflyktigt lösningsmedel vars ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångorna verkar irriterande  18 nov. 2020 — 2. till att godkänna kostnad för projektering av Provet avger 2,3,4,6-​tetraklorfenol och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

CAS# 591-78-6. Synonyms: Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone. IDLH: 1,600ppm. OEL (ppm). 5ppm (t);100ppm  2-Hexanone acts as a solvent for lacquers, ink thinners, nitrocellulose, resins and waxes. It is also employed in the preparation of (+/-)-monomorine.
Esters restaurang hudiksvall

Kemisk formel · C6H12O6. Molmassa, 180,156 g/mol.

EINECS: 203-737-8. Reg.nr.: 01-2119472300-51. 5-metyl-2-hexanon.
Social manipulation

2 hexanone jobb mölnlycke
ledarskapsutbildning stockholm stad
sandro scocco bok
musikproduktion programm windows
sandro scocco bok
swish klarna checkout
budget affärsplan

SDS EU Reach Annex II - Lignu

Structure. Description, A clear colorless liquid.