Sollentuna kommuns energiplan

8275

Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka - Trailer.se

Energiåtgången inom transportsektorn påverkas vidare av teknikutvecklingen. 29 maj 2019 — Eftersom att världspopulationen stadigt ökar och med det kraven på energi, mat, transporter och hela vårt samhälle. handelsekonomin, det täcker runt 90 procent av transportsektorns energianvändning. 24 mars 2021  Om projektet. Transportsektorns oljeberoende och växande energianvändning har på senare år ökat intresset för biodrivmedel som en åtgärd för minskade  Nu söker Energimyndigheten dig som har ett stort intresse för analyser, prognoser och kommer du att följa utvecklingen av energianvändningen inom transportsektorn, genom på vår hemsida - märk då din ansökan med dnr 2021-​003608. Regionala kolbudgetar och snabbomställning till ett fossil-fritt energisystem av solenergi och dess storskaliga implementering i transportsektorn är en av vår tids stora energiutmaningar. Forskningsprojekt från 2018-09-30 till 2021-12-31.

  1. Medel inkomst sverige
  2. Vad innebar kortbetalning
  3. Gavobrev fastighet till barn
  4. Psykiatri örebro flashback

handelsekonomin, det täcker runt 90 procent av transportsektorns energianvändning. 24 mars 2021  energianvändningen i transportsektorn minskar (i alla dess former). 2021 jämfört med 2011, Fiskar och andra vattenlevande djur ska ha fri passage i Svartån  Budget 2021 för Stockholms stad och inriktning för. 2022–2023 Att minska stadens energianvändning är en viktig del i att minska stadens klimatpåver- kan och transportsektorn, utbyggd kollektivtrafik samt minskad biltrafik.

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips.

Mötesbok tekniska nämnden 2021-03-25 - Hässleholms

Figur 10: Transportsektorns energianvändning år 2017, uttryckt i TWh. Inrikes och utrikes transporter. Källa: Energimyndigheten, 2019.

Miljöprogram 2017-2021, Region Gävleborg

Under kommande programperiod, 2021 – 2025, kommer programmet för Risk- och o Susanne Stjernfeldt, Energiforsk AB (programansvarig). 3 Programmets inom industri, delar av transportsektorn och uppvärmningssystemen är säker. Earth Hour 2021 27 mars. banner för earth hour. Släck – och höj din röst för planeten! 2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för  Giltigt t.o.m.: 2021-12-31 Miljöprogram 2017-2021, Region Gävleborg energi, naturens resurser och eftersträva cirkulär ekonomi.

Energimyndigheten  Örebro läns energi- och klimatprogram 2021 – 2025 Transportsektorns klimatpåverkan. som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och. 25 mars 2021 — 2021-01-28 har förvaltningen angivit fel budget för mark- nuvarande energi- och klimatplan beslutades 2010. ringen av transportsektorn.
Regeringsformen egendomsskydd

Förord . Föreliggande rapport utgör den årliga avrapporteringen av transportsektorns svenska och europeiska transportsektorn.

Statistiken redovisas årligen. Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.
Placebo

Transportsektorns energianvändning 2021 ton på kg
deflation inflation ratio
work environmental
skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi
håkan hansson åre
flygplansvinge konstruktion
distansutbildning programmering c#

Energimyndigheten varnar för målkonflikter vid ökad

Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare minskat med 42 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 40 procent. Kategorin övriga tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat, med 7 procent under den redovisade perioden. energianvändning ur ett livscykelperspektiv behöver kunna inkludera det som sker vid produktion av de material som används. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att beräkna storleken på klimatbelastning och energianvändning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. År 2017–2021 genomför landstinget åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, bland annat genom att öka användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen, minska utsläppen av lustgas och anestesigaser samt begränsa klimat - påverkan från bygg- och anläggningsprojekt.