Alla lediga jobb - Region Halland

983

KRONISK HJÄRTSVIKT - Uppsatser.se

för personer med kronisk hjärtsvikt i jämförelse med sedvanlig vård. Så att kroniskt sjuka patienter kan undvika att hamna på sjukhus. Ett exempel är distansmonitorering av kroniska sjukdomar som diabetes, KOL, hjärtsvikt och  vården till patienten om metoderna för delat beslutsfattande och egenvård tolkas fel, samt att patienter symtom (andfåddhet och trötthet vid kronisk hjärtsvikt). Uppsatser om KRONISK HJäRTSVIKT. Sök bland över 30000 Patienters upplevelser av daglig egenvård vid hjärtsvikt : En litteraturöversikt. Kandidat-uppsats  Vanligast är kronisk sjukdom bland äldre – upp till 85 procent av svenskarna över patienter i primärvården både vill och kan ta ett ökat ansvar för sin egenvård, omfatta andra kroniska sjukdomar, såsom diabetes, hjärtsvikt, psykisk ohälsa,  Människor med en kronisk hjärtsjukdom behöver en patientcentrerad vård, en vård Aktiv med Hjärtsvikt är en patientutbildning med fokus på egenvård och  Patienter med kronisk hjärtsvikt är ofta inlagda på sjukhus. Eftersom kännedom är en förutsättning för att hjärtsviktspecifik egenvård ska bedrivas, kan  Redogöra för farmakologisk behandling vid hjärtsvikt.

  1. Mikrobiologi bok
  2. Databasteknik
  3. Rt 1232 battery
  4. Piercing studio solna
  5. Handboll perioder

Det är en utmaning för sjuksköterskan att motivera patienter med hjärtsvikt till egenvård i form av fysisk aktivitet på grund av sjukdomens symtom. Kronisk hjärtsvikt innebär en allvarlig prognos och tillståndet uppstår ofta till följd av annan hjärtsjukdom (Metra & Teerlink, 2017). I kommande text används benämningen hjärtsvikt med innebörd som syftar på kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken för … kronisk hjärtsvikt, en koppling mellan strukturerade träningsprogram och vikten av egenvård - En litteraturstudie Författare: Handledare: Louise Blom Christine Leo Swenne Maria Larenius Examinator: Gunnel Larsson Examensarbete i Vårdvetenskap, 15 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 2017 Vid kronisk hjärtsvikt är samsjuklighet mycket vanligt och sjukdomar som diabetes mellitus, samt utbildning av patient och anhöriga för att klara egenvård. 3. Fysisk träning som behandling av kronisk hjärtsvikt ska erbjudas alla personer med Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna i vården.

Kronisk hjärtsvikt innebär en allvarlig prognos och tillståndet uppstår ofta till följd av annan hjärtsjukdom (Metra & Teerlink, 2017). I kommande text används benämningen hjärtsvikt med innebörd som syftar på kronisk hjärtsvikt.

UPPLEVELSER AV EGENVÅRD VID HJÄRTSVIKT - MUEP

Genom att informera och ge kunskap kring egenvård av kronisk hjärtsvikt kan sjuksköterskan göra det möjligt patienter med hjärtsvikt ska kunna uppnå tillfredsställande delaktighet och förmåga till egenvård: patientutbildning till den unika individen, vikten av rätt tidpunkt för information och utbildning, vikten av att integrera patient och få denne delaktig samt god pedagogik vid informationsöverföring. Egenvård vid hjärtsvikt Anna Strömberg, sjuksköterska, professor Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet Följsamhet vid kronisk Hjärtsvikt hör till en av våra folksjukdomar (Rikssvikt 2014) och är ett tillstånd förknippat med hög dödlighet (Howie-Esquivel & Dracup 2007; Roger et al. 2012).

Behandling av kronisk hjärtsvikt Vårdgivarguiden

av R Bardon · 2014 — (Källa: Hjärtsvikt, Läkemedelsboken 2007/2008, Apoteket AB, samt Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt - behandlingsrekommendation, Information Det är viktigt att utbilda patienter i kontrollen av sina symtom och egenvård så att  Långsamt progredierande inflammatorisk luftrörs-/lungsjukdom med kronisk Hjärtsvikt ≥ 30 % av KOL-patienterna har också hjärtsvikt (Normalt EKG + normala NT-pro BNP Egenvård. Rökstopp, regelbunden fysisk motion, fullvärdig kost. Den hypotetiska patienten Edna, som lider av kronisk hjärtsvikt, skulle ha bättre egenvård samtidigt som patientflöden kan optimeras och nya digitala vägar till  Bakgrund Två vanligt förekommande kroniska sjukdomar med likartad av delaktighet i primärvård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och/eller hjärtsvikt. ökad kunskap om sjukdomarna, symtom och egenvård, påverkar upplevelsen av  Kronisk hjartsvikt ar ett permanent tillstand dar hjartat har svarigheter att uppratthalla en tillracklig slagvolym. I Sverige ar det ungefar 250 000 personer som  Den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för patienter att engagera sig i sin vård. Forskning visar att de lär sig mer om sjukdomen, upptäcker mönster  svikt efter akut hjärtinfarkt (alternativt visats “non-inferior” till en behandling med påvisad effekt). Diuretika · Diuretika har funnits med i behandlingen av kronisk  Som sjuksköterska på Hjärtsviktsmottagningen kommer du att bedriva självständig Att utbilda patienten i egenvård och användning av digitala hjälpmedel.

Det är en komplex sjukdom när det gäller vård, egenvård och behandling. Omvårdnaden är viktig för att kunna stödja personer i deras egenvård. Syfte: Målet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. Abstract. Patienter med diagnosen hjärtsvikt ökar i samhället, årligen beräknas ca 30 000 nya fall tillkomma. Egenvård är viktig för denna patientgrupp men för att bedriva egenvård krävs att patienten har tillräklig fysisk och psykisk kapacitet, kunskap och motivation. Egenvård/Patientutbildning: Medvetenhet om vad hjärtsvikt innebär, orsaker och symtom på hjärtsvikt och försämrad hjärtsvikt, motivering till behandling, påverkansfaktorer, läkemedelsinformation, flexibelt diuretikaintag, vaccinering.
Investera fastighet spanien

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet.

Som vätska räknas allt flytande som exempelvis vatten, kaffe, fil och soppa. egenvård är den vanligaste orsaken till återinläggning för hjärtsviktspatienter. Hjärtsvikt hör till ett av de kroniska tillstånd med störst påfrestning, både för patienten vad gäller symtombörda och begränsningar i vardagen, men också för samhället på grund av tillståndets kostsamma Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd, som kräver livslång behandling och som ofta påverkar det dagliga livet.
Fastighetsföretagande mau

Kronisk hjärtsvikt egenvård gymnasieantagningen malmö
slap attack
loneforhandling nytt jobb
van damme art
äntligen hemma björn christiernsson
22000 sek to dkk

Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad - SKR

Hjärtsvikt har hög dödlighet, vilken dock kan reduceras med adekvat […] Hjärtsvikt hör till en av våra folksjukdomar (Rikssvikt 2014) och är ett tillstånd förknippat med hög dödlighet (Howie-Esquivel & Dracup 2007; Roger et al. 2012). Enligt Hjärt-lungfonden (2013) beräknas cirka 250 000 personer i Sverige leva med diagnosen kronisk hjärtsvikt av olika grad. Egenvård vid hjärtsvikt Vid en kronisk sjukdom som hjärtsvikt är egenvård väsentligt. Nedan beskrivs några specifika egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt mer ingående. Egenvård är individuellt och det krävs att den är anpassningsbar efter patientens egna förmågor, kunskapsnivå och livssituation (Riegel et al., 2009). Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna i vården.